Sunday, June 18, 2017

รวมบทความ Sustainpreneur

1. ปฐมบทแห่งผู้ประกอบการยั่งยืน
2. มีที่ไหนกลยุทธ์ความยั่งยืน
3. SROI เครื่องมือวัดผล หรือ มโนผล (1)
4. SROI เครื่องมือวัดผล หรือ มโนผล (2)
5. SVOI เครื่องมือค้นหา “คุณค่าร่วม”
6. SME ที่ยั่งยืน เกิดจากลูก 3 คน
7. สัญญาณ CSR ในห่วงโซ่อุปทาน
8. SDGs ใน 3 มิติ
9. ทำ SE ไม่ต้องรอกฎหมาย
10. เศรษฐกิจพอเพียง : จากปรัชญา สู่ทฤษฎี (ใหม่) ทางธุรกิจ
11. Invention is not Innovation
12. CSR ในสามเวอร์ชัน
13. โค้งสุดท้าย ประชารัฐ
14. ผลิตภัณฑ์ 4.0
15. ความยั่งยืนใน 3 ประเด็นสำคัญ ปี 61
16. ธุรกิจในแบบ SDG-Friendly
17. มาแล้ว ประชารัฐ 2.0 (เวอร์ชัน ไทยนิยม)
18. เปลี่ยนจาก เก่งกว่า ให้เป็น เก่งแก่ผู้อื่น
19. มณฑลแห่งความยั่งยืน
20. 6 ทิศทาง CSR ปี 61
21. เปิดร้านค้าความยั่งยืน ตอบโจทย์ธุรกิจ
22. แผนที่กลยุทธ์คุณค่าร่วม
23. เศรษฐกิจกับความยั่งยืน
24. ธุรกิจที่สังคมต้องการ
25. หุ้นยั่งยืน ESG100
26. GDP ที่เรา (ไม่) ต้องการ
27. มาสร้าง GDP ชุมชนกันเถอะ
28. ยุบทิ้ง Business School
29. เราจะรับมือ “อุบัติภัย” ได้อย่างไร
30. คุยอะไรกันในฟอรั่ม SDG ที่นิวยอร์ก
31. สร้างแต้มต่อธุรกิจด้วย CSR
32. CSR ทำเพราะชอบ หรือทำเพราะใช่
33. CSR ควรสังกัดอยู่กับฝ่ายใด
34. ทำ CSR อย่างไร ไม่ให้โดนเท
35. ทำ CSR ไปทำไม
36. ดัชนีหุ้นน้ำดี ESG
37. ทำดีแล้ว ต้องรายงาน
38. ทำ CSR เมื่อไรดี
39. CSR เรื่องไหนที่ควรทำ
40. 51 รายงานความยั่งยืนที่น่าศึกษา
41. เหลียวหลัง แลหน้า ความยั่งยืนของกิจการ
42. ปีหมูที่ (ไม่) ปลอดภัย
43. Value x Impact แนวทาง CSR ปี 62
44. ดิจิทัศน์องค์กร ของที่กิจการยุคใหม่ต้องมี
45. เล่าเรื่อง Social Business
46. 6 ทิศทาง CSR ปี 62
47. การลงทุนเพื่อผลลัพธ์ทางสังคม
48. ผลกระทบกับความยั่งยืน
49. “คุณค่า” กับ “ความยั่งยืน”
50. การลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก
51. การวัดผลตอบแทนจากความยั่งยืน
52. CSR ระหว่างได้ภาพ กับได้ผล
53. หุ้น ESG100 ปี 62
54. งาน Social Business Day ที่ไม่ควรพลาด
55. ไทยติดอันดับโลกด้านความยั่งยืน
56. ESG กับการลงทุนในกองทุนรวม
57. ธนาคาร ยุค ESG เริ่มแล้ว
58. ตลาดทุน 4.0
59. การลงทุนด้วยปัจจัย ESG
60. สานสัมพันธ์อย่างไร ให้เวิร์ก
61. SDC: ประชาคมธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
62. คนบนฟ้า
63. การสร้างตัวแบบธุรกิจเพื่อสังคม
64. Big (Sustainability) Data
65. ธรรมาภิบาลในทศวรรษ 2020
66. Social Business ธุรกิจในทศวรรษ 2020
67. 84 องค์กรร่วมขับเคลื่อน SDGs เป้าที่ 12.6
68. 2020 : ปีแห่งการเป็นผู้ประกอบความยั่งยืน
69. 3 ธีมความยั่งยืน ปี 63
70. วาระใหม่แห่งความยั่งยืน
71. ธุรกิจในโหมดตั้งรับและปรับตัว
72. 6 ทิศทาง CSR ปี 63
73. Checklist ธุรกิจ รับมือ COVID-19
74. โควิด 19: ESG กระทบโลก กระเทือนธุรกิจ
75. 7 บทบาทผู้ลงทุนในยุคโควิดระบาด
76. 15 Checklists แนวปฏิบัติผู้ลงทุนในสถานการณ์โควิด
77. กลยุทธ์ภาคธุรกิจเพื่อต่อกรกับโควิด
78. ธุรกิจกับการมีส่วนร่วมในสถานการณ์โควิด
79. SDG Impact Company: บริษัทผลัดเปลี่ยนโลก
80. ธุรกิจเข้าสู่โหมด Recovery จากโควิด
81. โฉมหน้า CSR หลังโควิด
82. โควิดกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
83. บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน
84. CSR : สิ่งที่เห็น กับ สิ่งที่เป็น
85. CSR ไม่ได้เริ่มที่บรรทัดสุดท้าย ของงบกำไรขาดทุน
86. ทำธุรกิจให้รอดในภาวะปกติใหม่
87. ข้อมูล ESG สำคัญไฉน
88. การเติบโตของตลาดข้อมูล ESG
89. ทำไมต้องใช้ข้อมูล ESG ในการลงทุน
90. ชนะการลงทุนช่วงโควิด ด้วย ESG
91. หุ้น DJSI ยั่งยืนจริงหรือ?
92. 6 ปี การเดินทางของหุ้น ESG100
93. ความยั่งยืนของกิจการในรอบปี 2563
94. 2021: ปีแห่งวัฒนธรรมสุขภาพองค์กร
95. ปีแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
96. กิจการสื่อสารความยั่งยืนกันอย่างไร
97. COVID Effect ยังอยู่ (ยาว)
98. 6 ทิศทาง CSR ปี 64
99. 4C : ส่วนประสมการแข่งขันข้ามสนาม
100. Regenerative Business : ธุรกิจเกื้อโลก
101. โควิดมาใหม่ ธุรกิจจะไปทางไหน
102. ธุรกิจเตรียมรับแรงกระแทกใหญ่ !
103. สร้างภาวะพร้อมผันให้องค์กร
104. 24 หุ้นน่าลงทุนกลุ่ม ESG Emerging
105. จะ ‘หยุด’ หรือ ‘อยู่’ กับโควิด
106. 120 วัน ธุรกิจต้องเตรียมอะไร
107. ผลตอบแทนหุ้น ESG ครึ่งปีแรก
108. โฉมหน้าสำนักงานหลังโควิด
109. การลงทุน ESG เติบโตต่อเนื่อง
110. ค้าขายออนไลน์ ต้องใช้แบรนด์แข่งขัน
111. ทำ CSR ที่ไหนดี !
112. โควิด-19 !! พลิกโฉม ภาพ CSR แบบถาวร...
113. Natural Asset Companies (NAC) : บริษัทกู้โลก
114. "4 มิติ" ที่ธุรกิจต้องปรับตัว (ไปแล้ว)
115. หลักการ ESG ในภาคการเงิน
116. ปรับองค์กร - เปลี่ยนโลก
117. การประเมินลงทุนธีม "ESG" มีความสำคัญไฉน ?
118. จับตา “5 ธุรกิจ” น่าลงทุนแห่งอนาคต
119. 105 กิจการตัวอย่างข้อมูลความยั่งยืน
120. เปิดผลสำรวจ ESG ธุรกิจไทย ปี 64
121. ESG... ย่างก้าวสู่ "ความยั่งยืน" ปี 2565
122. การประเมิน ESG ทำอย่างไร
123. เมตาเวิร์สเพื่อสังคม
124. Social Positive Business : ธุรกิจที่เป็นบวกต่อสังคม
125. CSR เป็นขององค์กร แล้วความยั่งยืนเป็นของใคร
126. พิสูจน์ "ความยั่งยืน" ผ่านข้อมูล "ESG"
127. บอกผู้คนและโลกอย่างไร ว่าองค์กรเรายั่งยืน
128. การสื่อสารเรื่องก๊าซเรือนกระจก สำคัญต่อธุรกิจวิถียั่งยืน
129. 8 ตัววัดด้านเศรษฐกิจที่กิจการมีข้อมูลและตอบโจทย์ SDG
130. 11 ตัววัดด้านสิ่งแวดล้อมที่กิจการมีข้อมูลและตอบโจทย์ SDG
131. เปิดโผ... หุ้น "ESG Emerging" ปี 2565
132. 7 ตัววัดด้านสังคมที่กิจการมีข้อมูลและตอบโจทย์ SDG
133. ESG เครดิต: หมุดหมายใหม่แห่งความยั่งยืน
134. 7 ตัววัดด้านธรรมาภิบาล ที่กิจการมีข้อมูลและตอบโจทย์ SDG
135. ธุรกิจบริการข้อมูล ESG โต สวนกระแสเศรษฐกิจ
136. มรรค 8 CSR : ทางสายกิจการสู่ความยั่งยืน
137. ECO3 : ธีมเศรษฐกิจยุคใหม่ ใส่ใจโลก
138. มาตรฐาน GRI กับความเข้าใจผิดเรื่องความยั่งยืน
139. ผลสำรวจความเชื่อมโยงระหว่าง ESG กับ Bottom Line ของกิจการ
140. การวางตำแหน่ง "ESG" กับ โอกาสทางธุรกิจ
141. "ไทย" ติดกลุ่มประเทศที่มีการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนสูงสุด
142. การส่งเสริมธุรกิจประกันภัยให้ยั่งยืน ด้วยปัจจัย ESG
143. COP 27 กับการหารือกลไกตลาดคาร์บอนเครดิต
144. 10 ข้อควรรู้ เกี่ยวกับที่มาและตลาดคาร์บอนเครดิต
145. 3 ธีม ขับเคลื่อน ESG ประเทศไทย ปี 2566 (1)
146. 3 ธีม ขับเคลื่อน ESG ประเทศไทย ปี 2566 (2)
147. 3 ธีม ขับเคลื่อน ESG ประเทศไทย ปี 2566 (จบ)
148. ความยั่งยืนของกิจการในรอบปี 2565
149. จะขับเคลื่อน ESG แบบ ‘ห่วงเรา’ หรือ ‘ห่วงโลก’
150. 6 ทิศทางความยั่งยืน ปี 66
151. ESG Footprint: รอยเท้าความยั่งยืนในสายอุปทาน
152. ESG Meter: มาตรวัดความยั่งยืนของกิจการไทย
153. 9 ปี การเดินทางของหุ้น ESG100
154. 7 กลวิธี การฟอกเขียว
155. Climate Reporting: กิจการไทย ยืนหนึ่งในอาเซียน
156. คนรุ่นใหม่เลือกทำงานกับบริษัทที่ใฝ่ ESG
157. 'หุ้นเข้าใหม่' ในทำเนียบ ESG100 ปี 2566
158. นับหนึ่งการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนภาครัฐ
159. กลยุทธ์น่านน้ำหลากสี : Colorful Ocean Strategy
160. 7 Green Habits : สร้างอุปนิสัยสีเขียวเพื่อโลก
161. '7 เทรนด์' เปลี่ยนเกมความยั่งยืน
162. สร้างแต้มต่อให้ SME ด้วย ESG Profile
163. ระบบ IT: จิกซอว์สำคัญของ 'ความยั่งยืน'
164. นโยบายรัฐบาลในมุมมอง ESG
165. ครึ่งทาง SDG : โลกทำได้ตามเป้า 12%
166. 'การฟอกเขียว' ในกลุ่มธนาคารกำลังขยายวง
167. 1 ใน 5 ของธุรกิจยั่งยืน มีการรายงานผลกระทบ SDG
168. ตลาดข้อมูล ESG ในกลุ่มกิจการ Private Markets
169. 'หุ้น ESG' ให้ผลตอบแทนชนะตลาดจริงหรือ
170. การลงทุนที่ยั่งยืน เริ่มมีขนาดสินทรัพย์ลดลง
171. เปิดผลสำรวจ ESG ธุรกิจไทย ปี 2566
172. ธีม ESG ปี 2024 : Who cares earns
173. 3 ความท้าทายและความเสี่ยง ESG ปี 2024
174. เพิ่มแต้มต่อในธุรกิจ ด้วยการเปิดเผยข้อมูล ESG
175. เหรียญ 2 ด้านของความยั่งยืน
176. มาตรวัดความยั่งยืน: จาก ESG Rating สู่ ESG Premium
177. เมื่อ ESG กลายเป็น License to Earn
178. ตลาดข้อมูล ESG โตไม่หยุด ไต่ระดับขึ้น 2 พันล้านเหรียญ
179. ธุรกิจประกาศเป้า Net Zero อย่างไร ไม่ให้ปลอม
180. การขับเคลื่อน ESG สำหรับบริษัทนอกตลาด
181. Double Materiality: หลักการชี้แนะสำหรับการรายงานความยั่งยืน
182. ก.ล.ต. ยุโรป ออกกฎตีตรากองทุน ESG
183. ทำเนียบบริษัทกลุ่ม ESG Emerging ปี 2567
184. เทคโนโลยี ในฐานะปัจจัยคู่ของความยั่งยืน
 

No comments: