Thursday, November 07, 2013

งาน CSR ที่เมืองลีล

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประชุมระดับโลก World Forum Lille ที่เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองลีล ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเดิลติดกับพรมแดนประเทศเบลเยียม เป็นเวลา 3 วัน เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

World Forum Lille เป็นงานประชุมประจำปีที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเวทีระดับโลกเพื่อการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน และนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของภาคเอกชน สร้างรูปแบบทางธุรกิจที่สามารถแสวงหากำไรและรับผิดชอบควบคู่กัน ท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจและปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นทั่วโลกขณะที่เวทีระดับโลกอื่นๆมุ่งตอบโจทย์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อมเฉพาะด้าน


งานประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 นั้บตั้งแต่การจัดครั้งแรกเมื่อปี 2550 โดยหน่วยงานที่มีชื่อว่า Réseau Alliances ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของบริษัทใน 7 เมืองของแคว้นนอร์-ปาดกาแล ตั้งแต่เมื่อ 20 ปีที่แล้ว เพื่อผลักดันการดำเนินธุรกิจในหมู่สมาชิกโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานราว 6,500 คน มีวิทยากรจาก 34 ประเทศ รวมกว่า 200 คน เข้าร่วมการประชุมนำเสนอและเวิร์คช็อปกว่า 100 หัวข้อ

ธีมของงานในปีนี้ คือ ‘Responsible Economy’ หนทางในการดำเนินธุรกิจและการบริโภค เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้ข้อเสนอใหม่ๆ ที่รวมถึง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและโครงสร้างองค์กร เพื่อปรับรื้อนิยามของพันธกิจ วัตถุประสงค์ และบทบาทที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้บริโภค เพื่อนำเสียงสะท้อนมาปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงเรื่องความยั่งยืน การเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติทางธุรกิจ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประกอบด้วยจริยธรรมและข้อผูกพันที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการปรับแต่งสภาพการทำงานในองค์กร การสร้างทุนจากการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

เพื่อให้เข้ากับธีมของงาน การจัดงานประชุมครั้งนี้ในหลายกิจกรรม ผู้จัดได้ใช้สถานที่ในใจกลางเมือง เพื่อเปิดกว้างให้ร้านค้าท้องถิ่นและผู้คนในเมืองได้มีส่วนร่วมกับงานประชุมที่ดึงดูดผู้เข้าร่วมซึ่งเดินทางมาจากทั่วโลกด้วย

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมในหลายเวที ได้พบปะบุคคลสำคัญหลายคน อาทิ Ervin Laszlo ผู้ก่อตั้ง Club of Budapest ซึ่งมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับ Club of Rome ซึ่งครั้งหนึ่งเขาได้เป็นสมาชิกอยู่ด้วย และคนส่วนใหญ่มักจะรู้จักองค์กรนี้ผ่านผลงานการตีพิมพ์รายงานเรื่อง “The Limits to Growth” เมื่อ 40 ปีที่แล้ว ที่พูดถึงรอยเท้าทางนิเวศของมนุษยชาติที่ส่งผลต่อโลกอันมีทรัพยากรที่จำกัด เรียกได้ว่าเป็นต้นเรื่องของขบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนเลยทีเดียว

อีกท่านหนึ่งที่ได้มีโอกาสสนทนาด้วย คือ Jane Valls ซีอีโอของไอโอดี สาธารณรัฐมอริเชียส ที่ขับเคลื่อนเรื่องบรรษัทภิบาล คล้ายกับหน่วยงานไอโอดีบ้านเรา ซึ่งเพิ่งทราบว่า เป็นประเทศแรกที่ออกกฎหมาย CSR ว่าด้วยการหัก 2% บนกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนมาสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐบาลอินเดียกำลังดำเนินรอยตามการออกกฎหมายแบบเดียวกันนี้ และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2557 เป็นต้นไป

ผมยังได้พบปะกับ Fabrice Hansé ผู้อำนวยการเครือข่าย Forum Empresa ซึ่งเป็นเครือข่าย CSR ในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา 19 ประเทศ ที่มีสมาชิกองค์กรธุรกิจราว 3,300 กิจการ พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเรื่องการขับเคลื่อน CSR ในองค์กรธุรกิจ รวมทั้งแนวทางความร่วมมือที่เป็นไปได้ระหว่างกัน

สำหรับเวทีที่มีผู้แทนจากประเทศไทย เข้าร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอ เป็นการประชุมในหัวข้อ CSR in South East Asia โดยในเวทีประกอบด้วย คุณโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายพัฒนาธุรกิจ บมจ.บางจากปิโตรเลียม กับผู้แทนจากสิงคโปร์ (Thomas Thomas, CEO, ASEAN CSR Network) พม่า (Daw Khine Khine Nwe, Joint Secretary General, Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry) และกัมพูชา (Ly Eang Hay, CEO, Confirel) ซึ่งไทยได้นำเสนอภาพรวมตั้งแต่ลักษณะทางกายภาพ จุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของประเทศ การขับเคลื่อนขององค์กรธุรกิจไทยในบริบทของ CSR-in-process รวมถึงกรณีศึกษาของบางจากที่โดดเด่น ถึงกับทำให้มีน้องๆ ต่างชาติที่พอฟังจบ ต่างกรูเข้ามาขอติดต่อทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่บางจากกันอย่างไม่รีรอ

ในช่วงดินเนอร์ที่ผู้จัดงานเลี้ยงขอบคุณวิทยากรและหน่วยงานร่วมจัด ผมได้มีโอกาสสนทนากับ Philippe Vasseur ประธานและผู้ก่อตั้ง World Forum Lille และเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อาหาร และประมง ของฝรั่งเศส เผื่อการประชุมคราวหน้า จะมีความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยที่สนใจกับหอการค้าแคว้นนอร์-ปาดกาแล ที่มากกว่าแค่การเข้าร่วมประชุมในงาน

สำหรับผู้ที่สนใจติดตามผลการประชุม World Forum Lille สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.worldforum-lille.org...(จากคอลัมน์ หน้าต่าง CSR) External Link [Archived]